Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 6 z roku 1892

Imię (imiona): Władysława
Nazwisko: Sliwińska
Data urodzenia: 02.01.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Julianna
Domo matki: Oleksy


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com