Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 7 z roku 1892

Imię (imiona): Julianna
Nazwisko: Laskowska
Data urodzenia: 08.01.1892
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Franciszka
Domo matki: Kobierska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com