Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 10 z roku 1892

Imię (imiona): Zygmunt
Nazwisko: Łuziński
Data urodzenia: 24.01.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Ludwik
Matka: Anna
Domo matki: Kalisz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com