Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 16 z roku 1892

Imię (imiona): Franciszka
Nazwisko: Wircińska
Data urodzenia: 31.01.1892
Miejsce urodzenia: Psota
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Anna
Domo matki: Kamieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com