Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 19 z roku 1892

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Struziński
Data urodzenia: 22.02.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Franciszka
Domo matki: Kobierska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com