Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 20 z roku 1892

Imię (imiona): Helena
Nazwisko: Rychcik
Data urodzenia: 18.02.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Stańczak


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com