Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 21 z roku 1892

Imię (imiona): Helena
Nazwisko: Kordalska
Data urodzenia: 24.02.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Teofila
Domo matki: Zabłotna


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com