Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 22 z roku 1892

Imię (imiona): Józefa
Nazwisko: Kruszewska
Data urodzenia: 25.02.1892
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com