Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 23 z roku 1892

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Gawryszewska
Data urodzenia: 19.02.1892
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Katarzyna
Domo matki: Wisniewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com