Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 25 z roku 1892

Imię (imiona): Stanisław
Nazwisko: Kowalski
Data urodzenia: 29.02.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Marianna
Domo matki: Mierzejewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com