Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 26 z roku 1892

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zakrzewski
Data urodzenia: 01.03.1892
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Ludwik
Matka: Marianna
Domo matki: Łukasiak


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com