Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 27 z roku 1892

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Stankiewicz
Data urodzenia: 11.03.1892
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Marianna
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com