Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 29 z roku 1892

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Maliszewski
Data urodzenia: 13.03.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Paulina
Domo matki: Kluw


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com