Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 30 z roku 1892

Imię (imiona): Wincenty
Nazwisko: Samulewski
Data urodzenia: 21.03.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Marianna
Domo matki: Szymańska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com