Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 32 z roku 1892

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Dzieńkowski vel Dzięńkowski
Data urodzenia: 20.03.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wawrzyniec
Matka: Marianna
Domo matki: Markowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com