Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 33 z roku 1892

Imię (imiona): Ignacy
Nazwisko: Lewandowski
Data urodzenia: 28.03.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Paulina
Domo matki: Cyrankowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com