Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 35 z roku 1892

Imię (imiona): Ignacy
Nazwisko: Zawidzki
Data urodzenia: 12.04.1892
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Cyrankowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com