Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 37 z roku 1892

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Wisniewski
Data urodzenia: 20.04.1892
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Franciszka
Domo matki: Łukasiak


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com