Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 44 z roku 1892

Imię (imiona): Zofia
Nazwisko: Brozdowska
Data urodzenia: 04.05.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Anna
Domo matki: Markuszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com