Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 47 z roku 1892

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Wasiewski
Data urodzenia: 16.05.1892
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Anna
Domo matki: Kobierska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com