Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 48 z roku 1892

Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Kordalski
Data urodzenia: 28.05.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Teofila
Domo matki: Nikiel


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com