Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 49 z roku 1892

Imię (imiona): Jan Stefan
Nazwisko: Ostrowski
Data urodzenia: 02.02.1892
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Aleksandra
Domo matki: Witkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com