Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 50 z roku 1892

Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Majewski
Data urodzenia: 04.06.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Tomasz
Matka: Marianna
Domo matki: Janowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com