Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 51 z roku 1892

Imię (imiona): Klotylda Paulina
Nazwisko: Nowakowska
Data urodzenia: 03.06.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Franciszka
Domo matki: Małkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com