Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 53 z roku 1892

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Wisniewski
Data urodzenia: 11.06.1892
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Józefa
Domo matki: Mądzelewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com