Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 54 z roku 1892

Imię (imiona): Teofil
Nazwisko: Podgurski vel Podgórski
Data urodzenia: 11.06.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Anna
Domo matki: Kłosowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com