Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 58 z roku 1892

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Truszczyński
Data urodzenia: 03.07.1892
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Antonina
Domo matki: Dużyńska Durzyńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com