Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 60 z roku 1892

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Brozdowska
Data urodzenia: 16.07.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Marianna
Domo matki: Switajska
Uwagi: zm 24.11 1977 Grudziądz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com