Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 61 z roku 1892

Imię (imiona): Anna
Nazwisko: Zakrzewska
Data urodzenia: 18.07.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Józefa
Domo matki: Gaśniewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com