Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 63 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Menda
Data urodzenia: 31.07.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Antonina
Domo matki: Krajewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com