Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 64 z roku 1892

Imię (imiona): Wincenty
Nazwisko: Mączewski
Data urodzenia: 01.08.1892
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Julianna
Domo matki: Sumieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com