Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 65 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna Cecylia
Nazwisko: Wojciechowska
Data urodzenia: 02.08.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Marianna
Domo matki: Pawlak


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com