Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 67 z roku 1892

Imię (imiona): Bronisława
Nazwisko: Tusińska
Data urodzenia: 07.08.1892
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Bronisława
Domo matki: Smolińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com