Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 68 z roku 1892

Imię (imiona): Józefa
Nazwisko: Gołębiewska
Data urodzenia: 13.08.1892
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Baltazy
Matka: Franciszka
Domo matki: Szymańska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com