Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 71 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Machulska
Data urodzenia: 31.08.1892
Miejsce urodzenia: Rozwozinek
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Ewa
Domo matki: Paluszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com