Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 72 z roku 1892

Imię (imiona): Helena Henryka
Nazwisko: Zielińska
Data urodzenia: 30.08.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Felicjan
Matka: Wiktoria
Domo matki: Zalewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com