Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 73 z roku 1892

Imię (imiona): Rozalia
Nazwisko: Bartkowska
Data urodzenia: 04.09.1892
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Wiktoria
Domo matki: Sosnowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com