Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 77 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Kordalska
Data urodzenia: 11.09.1892
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Aniela
Domo matki: Sękowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com