Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 78 z roku 1892

Imię (imiona): Julian
Nazwisko: Kobierski
Data urodzenia: 17.02.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Barbara
Domo matki: Sokołowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com