Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 79 z roku 1892

Imię (imiona): Stanisław
Nazwisko: Kordalski
Data urodzenia: 27.09.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Julian
Matka: Marianna
Domo matki: Kacperowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com