Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 83 z roku 1892

Imię (imiona): Leokadia
Nazwisko: Orzechowska
Data urodzenia: 04.10.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Marcin
Matka: Ewa
Domo matki: Przybysz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com