Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 84 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Bileńska
Data urodzenia: 01.10.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Anna
Domo matki: Wiśniewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com