Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 85 z roku 1892

Imię (imiona): Stanisław
Nazwisko: Krajewski
Data urodzenia: 01.10.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Ewa
Domo matki: Sadowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com