Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 86 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Skoniecka
Data urodzenia: 02.10.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Leon
Matka: Henryka
Domo matki: Rakowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com