Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 89 z roku 1892

Imię (imiona): Kalikot Władysław
Nazwisko: Natucki
Data urodzenia: 14.10.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Helena
Domo matki: Łuzińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com