Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 90 z roku 1892

Imię (imiona): Alfons
Nazwisko: Błaszkiewicz
Data urodzenia: 17.10.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Tomasz
Matka: Józefa
Domo matki: Skorupowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com