Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 91 z roku 1892

Imię (imiona): Władysława
Nazwisko: Dużyńska vel Durzyńska
Data urodzenia: 20.10.1892
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Ewa
Domo matki: Zaborna


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com