Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 93 z roku 1892

Imię (imiona): Teofil
Nazwisko: Ulaszewski
Data urodzenia: 31.10.1892
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Antonina
Domo matki: Pawlak


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com