Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 94 z roku 1892

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Janowicz
Data urodzenia: 05.11.1892
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Anna
Domo matki: Kaczmarczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com