Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 98 z roku 1892

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 13.11.1892
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Katarzyna
Domo matki: Michalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com